Trwa ładowanie schematu strony

Zapobieganie zjawiskom ghostwriting i guest authorship

W celu przeciwdziałania zjawiskom ghostwriting oraz guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej, autor lub współautorzy składający tekst do Kolegium Redakcyjnego zobowiązani są do określenia swojego wkładu w powstanie publikacji, a także poinformowania redakcji o źródłach finansowania badań, których wyniki zostały przedstawione w utworze. Wszelkie wykryte przypadki zjawiska ghostwriting i guest authorship będą dokumentowane i ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Wkład każdego autora w przygotowaniu pracy określa się wg następujących kategorii: przygotowanie manuskryptu, zebranie danych, interpretacja danych, opracowanie piśmiennictwa, finansowanie.

Nasz serwis używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies wydawcy Kwartalnika Nieruchomości@