Trwa ładowanie schematu strony

Nasz cel

Obszary działania
dr hab. Kamil Zaradkiewicz sędzia Sądu Najwyższego przewodniczący Rady Naukowej
Naszym celem jest stworzenie czasopisma naukowego poświęconego różnorodnym zagadnieniom prawnym szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Regulacje normatywne dotyczące obrotu nieruchomościami oraz szeroki wachlarz problemów z zakresu ich stosowania pozostają przedmiotem niesłabnącego zainteresowania zarówno teorii, jak i praktyki.  Celem wydawcy jest publikacja wartościowych prac przedstawicieli świata nauki i praktyki prezentujących zarówno nowe, jak i fundamentalne problemy konstrukcje i rozwiązania z tego zakresu, bez względu na gałęzie prawa (w szczególności prawo cywilne, administracyjne, podatkowe). Istotne miejsce na łamach kwartalnika będzie zajmował przegląd nowych aktów normatywnych oraz orzecznictwa, w tym glosy do nowych ważnych rozstrzygnięć najważniejszych sądów – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 Jako przewodniczący Rady Naukowej zachęcam wszystkich przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i prokuratorów – zajmujących się zawodowo zagadnieniami rynku nieruchomości do publikowania na łamach „Nieruchomości@”. Kwartalnik ma charakter wydawnictwa naukowego, celem wydawcy jest udostępnienie jego stron przedstawicielom świata nauki prawa, a także stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń, w tym publikacji o charakterze polemik i głosów w dyskusji nad poszczególnymi problemami. To zaś jest możliwe jedynie przy uwzględnieniu zarówno stanowisk nauki prawa, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych na co dzień uczestniczących w rozwiązywaniu zagadnień prawnych pojawiających się w obrocie nieruchomościami. Wówczas kwartalnik „Nieruchomości@” wypełni istotną lukę istniejącą dotychczas na rynku wydawnictw periodycznych.
 Wyrażam też nadzieję, że kwartalnik dzięki Państwa zaangażowaniu i zainteresowaniu stanie się ważnym i wartościowym czasopismem, zdobywając trwałą pozycję na rynku prawniczych periodyków naukowych oraz uznanie w środowisku prawniczym, w szczególności zaś w gronie praktyków specjalizujących się w problematyce obrotu nieruchomościami.
Nasz serwis używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies wydawcy Kwartalnika Nieruchomości@