Trwa ładowanie schematu strony

-3- nr pisma w 2019 r.
Z przyjemnością przekazuję Państwu trzeci numer czasopisma naukowego „Nieruchomości@”, którego wydawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Znalazły się w nim teksty dotyczące m.in. ochrony nieruchomości zabytkowych, ochrony praw lokatorów w odniesieniu do wykonania postanowienia o przysądzeniu własności, egzekucji obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia, podatku katastralnego czy druga część artykułu dotyczącego spadków wakujących w dziedziczeniu gruntów warszawskich.
 
Czasopismo jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków wykorzystujących swoją wiedzę w sferach wymiaru sprawiedliwości i działalności urzędów państwowych. Dzięki szerokiej dystrybucji kwartalnik „Nieruchomości@” dociera do wielu praktyków prawa, co – mam nadzieję – jest dla nich pomocą w codziennej pracy. 
 
Zapraszam wszystkich specjalistów w dziedzinie prawa związanego z tematyką nieruchomości do publikowania na łamach „Nieruchomości@”. Dotychczas opublikowane artykuły można znaleźć na stronie internetowej www.nieruchomosci.ms.gov.pl.
 

Anna Dalkowska

Redaktor Naczelny

doktor prawa i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Sędzia

WYTYCZNE DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów.

Istotne miejsce na łamach kwartalnika będzie zajmował przegląd nowych aktów normatywnych oraz orzecznictwa, w tym glosy do nowych ważnych rozstrzygnięć najważniejszych sądów – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Celem wydawcy jest publikacja wartościowych prac przedstawicieli świata nauki i praktyki prezentujących zarówno nowe, jak i fundamentalne problemy konstrukcje i rozwiązania z tego zakresu, bez względu na gałęzie prawa (w szczególności prawo cywilne, administracyjne, podatkowe).

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

dopisek: "Nieruchomości@"

tel. 22 52 12 888

redakcja@nieruchomosci.ms.gov.pl

Wydawcą Kwartalnika Nieruchomości@ jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Korespondencję w sprawach należących do zakresu właściwości Kwartalnika Nieruchomości@ należy wysyłać na adres Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Nasz serwis używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę prywatności i cookies wydawcy Kwartalnika Nieruchomości@